Chuyện người đi làm Category

Chia sẻ về con đường phát triển nghề nghiệp của bản thân: đi dọc hay đi ngang

Chuyện người đi làm, Việc làm gần nhà

June 25, 2020

Chia sẻ về con đường phát triển nghề nghiệp của bản thân, trong hướng nghiệp có một khái...

Read more

Tư duy sáng tạo – điều không thể thiếu cho bạn trẻ thế kỷ 21

Chuyện người đi làm, Việc làm gần nhà

June 25, 2020

Hãy nuôi dưỡng và rèn tập khả năng sáng tạo của bản thân để thực sự có được những...

Read more

5 nguyên tắc Sếp không bao giờ nói ra, nhưng đang ngầm dùng nó để đánh giá bạn

Chuyện người đi làm, Việc làm gần nhà

June 25, 2020

Nếu muốn lọt được vào mắt xanh của sếp, muốn thăng tiến nhanh, mỗi nhân viên phải biết...

Read more

Năng lực và thái độ, yếu tố nào quan trọng hơn?

Chuyện người đi làm, Việc làm gần nhà

June 25, 2020

Năng lực có phải là yếu tố duy nhất để quyết định thành công của một người? Nếu vậy...

Read more