camera quét kiểm tra thân nhiệt hcm Tag Archive

Thành phố Hồ Chí Minh: Dùng camera quét kiểm tra thân nhiệt nhiều người cùng một lúc, an toàn...

Tin tức gần nhà

April 14, 2020

Sáng 14-4, lần đầu tiên chốt chặn kiểm tra y tế phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực...

Read more