chỉ số tuyển dụng Tag Archive

6 cách giúp HR cải thiện chất lượng ứng viên

Chuyện nhà tuyển dụng, Việc làm gần nhà

July 29, 2020

hông thường, nhà tuyển dụng sẽ cảm thấy không khó để thu hút một số lượng lớn đơn ứng...

Read more

5 chỉ số tuyển dụng mà HR nên đo lường

Chuyện nhà tuyển dụng, Việc làm gần nhà

July 24, 2020

Hiện nay, doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến chiến lược tuyển dụng dựa trên những phân...

Read more