đánh giá năng lực ứng viên Tag Archive

Năng lực và thái độ, yếu tố nào quan trọng hơn?

Chuyện người đi làm, Việc làm gần nhà

June 25, 2020

Năng lực có phải là yếu tố duy nhất để quyết định thành công của một người? Nếu vậy...

Read more

Tăng Application Rate – 4 công thức bí mật cho HR.

Chuyện nhà tuyển dụng, Việc làm gần nhà

June 17, 2020

Chỉ có 1 trên 10 người nhìn thấy tin tuyển dụng của bạn sẽ hoàn thành quy trình nộp đơn...

Read more