mass recruitment Tag Archive

Tại sao cần chuyển đổi số trong tuyển dụng? 5 lý do HR “không nên bỏ qua”

Chuyện nhà tuyển dụng, Việc làm gần nhà

August 5, 2020

Công nghệ có thể cải tiện quy trình tuyển dụng, đặc biệt là tuyển dụng số lượng lớn...

Read more

7 bài học về Mass Recruitment của năm 2020

Chuyện nhà tuyển dụng

July 30, 2020

Trước nhiều biến động xảy ra trong giai đoạn nửa đầu 2020, doanh nghiệp đã phải đối mặt...

Read more

Mass Recruitment: 5 cách thúc đẩy ứng viên tương tác

Chuyện nhà tuyển dụng, Việc làm gần nhà

July 22, 2020

Thực tế cho thấy: Cách một nhà tuyển dụng đối xử với ứng viên trong quá trình ứng tuyển...

Read more