Home Về gần nhà [HTV] Ứng dụng kết nối điểm bán gannha.com

[HTV] Ứng dụng kết nối điểm bán gannha.com

by Trinh Nguyen GN

gannha.com là ứng dụng kết nối điểm bán của thương hiệu chuỗi với người dùng gần nhất. Đồng thời là kênh đầu ra thông tin bán hàng theo thời gian thực trên bản đồ hiện nay.

http://www.htv.com.vn/ung-dung-ket-noi-diem-ban-gannhacom

You may also like